Καλώς ήρθατε

       Σκοπός μας

      Δ.Σ.

      Μέλη

      Συνέδρια

      Επικοινωνία

      Νέα

      Εκδηλώσεις

      Συνεργάτες

      Σύνδεσμοι

      Θέσεις Εργασίας

      Προσφορές

                English

                Facebook

 

 

 

          

Σκοποί-Στόχοι

 

      Ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.

                  Συμβολή στην κατάρτιση πεπειραμένου προσωπικού στον χώρο εργασίας μας.

                 Αλληλοβοήθεια των μελών και δημιουργία συνδέσμου με συναδέλφους στον διεθνή χώρο.

                  Προστασία των ξενοδοχείων από τυχόν επιζήμιες ενέργειες μερίδας πελατών.

                              H προσφορά υψηλού επαγγελματικού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες.                                              Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση.    

                             Προβολή του Τουρισμού της χώρας μας.

 

Εγγραφή μέλους

 

      Πρέπει να υποβάλει Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στα

           μητρώα της Ένωσης.

 

      Πρέπει να  έχει τα  νόμιμα  προσόντα  και  να εργάζεται στο τμήμα Υποδοχής-Θυρωρείου ξενοδοχείου,                        τουλάχιστον  δύο (2)  χρόνια.

 

     Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις
                      της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

      Με  την  αποδοχή  της  αίτησης  εγγραφής του, θεωρείται τακτικό μέλος και καταβάλει ετήσια εισφορά

           προς την Ένωση, το ύψος της οποίας ορίζεται ανά τριετία από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

                                                        

                                                   Η Ένωση είναι μη συνδικαλιστική και μη κερδοσκοπική